Přednášející

Přednášející a lektoři


Ralph Büchler

Dr. Ralph Büchler z včelařského výzkumného institutu v Kirchhainu představí výsledky svého týmu v oblasti šlechtění a selekce na varroarezistentní znaky včely medonosné. Dále bude prezentovat výsledky evropského projektu EurBeST, který se zaměřil na mapování a selekci odolných včelstev v zemích Evropské unie .


Wolfgang Scheele

Wolfgang Scheele se jako včelmistr a šlechtitel zapojený do projektu Toleranzzucht  podělí s praktickými poznatky z německé testační stanice, kde probíhá testování a výběr včelstev pro další šlechtění na varroarezistenci v podmínkách komerčního včelařského provozu.


Zdeněk Klíma

MVDr. Zdeněk Klíma sdělí výsledky z pilotního běhu testační stanice v ČR a představí koncepci testačních a oplozovacích stanic pro systematický rozvoj varroatolerance včelstev v podmínkách České republiky.


Antonín Přidal

doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. z Mendelovy univerzity představí výsledky svého výzkumu v oblasti vitality a odolnosti včelstev vůči roztoči Varroa a přenášeným virózám.

Název příspěvku: Stačí omezit jen reprodukci roztočů?

Anotace: Ačkoliv tlumíme varroózu účinně a třeba i s podprůměrnými léčebnými spady roztočů, nezabráníme tím zeslábnutí či kolapsům včelstev dostatečně efektivně v následném předjaří. Změny v předjarní kondici včelstev nekorelují s velikostí jednoroční populace spadlých roztočů. To je zcela nová situace. Jak na ni mají chovatelé reagovat?


Jakub Houška

Ing. Jakub Houška, Ph.D. z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví představí koncepci agrolesnický systémů v České republice a jejich vliv na opylovatele v krajině.