Konference MSVV 2021

 


Zdraví a vitalita včelstev

Selekce a chov včely medonosné pro udržitelné včelaření


Konference zaměřená na vyhledávání a šlechtění včelstev na odolnost vůči roztoči Varroa a přenášeným virózám.

Těšit se můžete na zahraniční přednášející Dr. Ralpha Büchlera a Wolfganga Scheeleho, kteří se podělí o své zkušenosti se selekcí a šlechtěním na varroarezistentní znaky včelstev. Z českých odborníků vystoupí MVDr. Zdeněk Klíma s koncepcí  testačních stanic pro systematický rozvoj varroatolerance včelstev v ČR a doc. Ing. Antonín Přidal Ph.D. se souvisejícím tématem odolnosti včelstev vůči roztoči Varroa.

Termín: sobota 4. září 2021

Místo: MENDELU, Zemědělská 1665, 613 00 Brno-sever-Černá Pole

Program konference:

8:00 9:00 Registrace    
         
9:00 9:20 Úvodní slovo Květoslav Čermák  
200. výročí narození J. G. Mendela  
         
9:20 10:40 Blok 1-1 Ralph Büchler   
Characters and selection for Varroa resistance
(Znaky a šlechtění na varroarezistenci)
 
         
10:40 11:00 Přestávka    
         
11:00 12:00 Blok 1-2 Wolfgang Scheele  
Practical breeding experience from Toleranzzucht group
(Zkušenosti ze šlechtitelské praxe skupiny Toleranzzucht)
 
         
12:00 13:00 Oběd    
         
13:00 14:40 Blok 2-1 Ralph Büchler  
Main findings and conclusions of the Eurbest-study on honey bee breeding and mite resistance
(Hlavní poznatky a závěry z projektu Eurbest – studie šlechtění včel na odolnost vůči roztočům Varroa)
 
         
14:40 15:00 Blok 2-2 Zdeňek Klíma  
Testační a oplozovací stanice v ČR   
   
15:00 15:30 Přestávka    
         
15:30 16:10 Blok 3-1 Antonín Přidal  
Stačí omezit jen reprodukci roztočů?  
         
16:10 16:40 Blok 3-2 Jakub Houška  
Agrolesnictví v ČR  
         
16:40 17:00 Uzavření konference a rozloučení    

Jazyk konference je čeština – přednášky v angličtině nebo němčině budou do českého jazyka tlumočeny konsekutivně.

Cena vstupného: 600 Kč

Kontaktní email: konference@msvv.cz

Sledujeme vývoj epidemiologické situace a jsme připraveni podobu setkání přizpůsobit aktuálním hygienickým a ochranným opatřením a požadavkům.


 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konference MSVV 2021