Video

V říjnu 2018 jsme uspořádali naši V. odbornou konferenci. Její téma bylo Varroatolerance a vitalita včel. Hlavním odborníkem byl Daniel Weaver z Texasu, USA, z tradiční rodinné včelařské farmy, která se dopracovala náročnou mnohaletou selekcí k vlastnímu kmeni rezistentnímu vůči varroóze, jenž je zároveň plně produktivní. Mají jedinečné poznatky a výsledky také v selekci včel proti virózám.

Nyní zveřejňujeme video záznamy z přednášek.

Přednášející: Ing. Květoslav Čermák, CSc.
Téma: „Příklad vývinu varroatolerance včel v rezervaci Arnot Forest, USA
Jazyk přednášky : CZ

 

Přednášející: RNDr. Štěpánka Dlouhá
Téma: „Sociální imunita – síla i slabina včelích společenství“
Jazyk přednášky : CZ

 

Přednášející: MVDr Martin Staroň
Téma: „Postupy zisťovania vplyvov toxicity chemických látok na vitalitu včelstv“
Jazyk přednášky : SK

 

Přednášející: Ing. Jaroslav Bajko
Téma: „Poznatky ze včelaření v úlech Warré“
Jazyk přednášky : CZ

 

Přednášející: Daniel Weaver, USA, Texas
Téma: „Naše cesta k varroarezistentním včelám“
Jazyk přednášky : EN
Tlumočeno: CZ

 

Přednášející: Erik Österlund, Švédsko
Téma: “Varroa, viry a imunitní obrana”
Jazyk přednášky : EN
Tlumočeno: CZ

 

Přednášející: Daniel Weaver, USA, Texas
Téma: „Poznatky ze selekce včel na odolnost proti virózám“
Jazyk přednášky : EN
Tlumočeno: CZ